Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Načelnik objavio dugovanje općine Podbablje

Podijeli sa prijateljima!

LOKLANIIZBORI13-620x330

Sigurno ste više puta s nekim, na odmoru uz kavu raspravljali ne samo o gospodarskim, političkim ili sportskim temama, već i o financijskom stanju u općini Podbablje. Želite znati stvarno ili barem približno financijsko stanje općine, čiji ste stanovnik, u kojoj svakodnevno živite i kojoj plaćate porez ako ste u radnom odnosu ?

 Na službenim stranicama općine Podbablje (www.podbablje.hr) nakon uvida u poslovne knjige spomenute općine, načelnik Mario Ujević javno je objavio popis dužnika. Kada se sve izanalizira i uzme u činjenicu da je potpuni općinski dug zbog kamata i raznih tužbi nemoguće precizirati, približna cifra dugovanja kreće se oko iznosa od 11.500 000 kuna.

 

POPIS DUŽNIKA OBJAVLJEN NA SLUŽBENOJ STRANICI OPĆINE:

 

VEĆI IZNOSI DUGOVANJA: 

 

NAZIV OBJAŠNJENJE IZNOS
KREDIT HYPO  BANKA 900 000 kn
ST GRANIT  zadužnica na FINA-i je 700 000 kn 742 000 kuna
G.O. D&G 496 675 kuna
AUTOPODUZEĆE IMOTSKI 481 121 kuna
VATROGASCI IMOTSKI naplaćeno blokadom 477 179 kuna
ASFALT AB pola su kamate oko 650 000 kuna
OBVEZE ZA PLAĆE, VIJEĆNIČKE NAKNADE, JAVNI RADOVI (doprinosi državi) 438 000 kuna
INTER IMO 360 000 ne predanih računa oko 480 000 kuna
G.O. PATRLJI 417 913 kuna
FRANO ODAK, odvjetnik za zid od 20 metara (Mirko Jonjić) ovrha na FINA-i  365 000 kuna
IVAN KUJUNDŽIĆ, ak.kipar 100 000 kuna su kamate oko 310 000 kuna
T.O. MARŠIĆ 229 000 kuna
NIKO KOP Tuženi smo 262 000 kuna
IVICA KARIN LOLIĆ Tuženi smo na 200 000 kn oko 400 000 kn
KAMENOKLESAR MARŠIĆ preuzeta obveza od udruge Križ 265 000 kn
DOMINAT zadužnica 212 158 kn
CESTOGRADNJA  tuženi smo na 189 571 kn oko 350 000 kn
MILAS NARCISA 178 000 kn
IMOGRADNJA G.O.  176 170 kn
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE 134 642 kn
BREZA 126 368 kn
ASFALTNA CESTA 113 231 kn
DJEČJI VRTIĆ LOPTICA 130 000 kn
DJEČJI VRTIĆ RIBICA 135 000 kn
KATIĆ BAU 189 513 kn
EURO RAD 164 916 kn
NAKNADA ZA RODILJE 104 000 kn
IVICA LASIĆ obrt zadužnica na FINA-i 100 000 kn
LOLA zadužnica na FINA-i 50 000 kn
ARCHE URBS SPLIT zadužnica na FINA-i 49 993 kn
BILOŠ d.o.o. zadužnica na FINA-i 50 000 kn
TERMIN IMOTSKI zadužnica na FINA-i 50 000 kn

 

Ostala evidentirana dugovanja prema mnogim pravnim i fizičkim osobama su manjeg obima i kad sve skupa analiziramo, dug se kreće oko 11 500 000 kuna.  

Opširnije: www.podbablje.hr

 

Podijeli sa prijateljima!